Veel producten in ale woonstijlen | Gratis retourneren
Mijn bestellingenMijn bestellingen

home24 - Meubles online kopen

Aanmelden

frnl
 1. Startpagina

Algemene voorwaarden voor de bestellingen op www.home24.be

Op de volgende pagina’s worden de Algemene Verkoopvoorwaarden (AVV) opgenomen voor de registratie en bestellingen bij de online boetiek van home24 SE, Otto-Ostrowski-Str. 3, 10249 Berlijn, Duitsland (hierna, home24“), op de website www.home24.be en ook in de home24-app voor gebruik op mobiele apparaten (hierna „home24.be“).

De wetgever verplicht in het bijzonder online dienstverleners tal van vermeldingen op te nemen aangaande de overeenkomst en de toepasselijke voorwaarden. Hieronder verzamelden wij voor u deze vermeldingen en leveringsvoorwaarden. Wanneer in de productdetails niets anders wordt aangegeven, zijn de artikelen van home24 bestemd voor privégebruik. Wanneer u vragen heeft over het aanschaffen van onze artikelen voor zakelijk gebruik, beantwoordt onze klantenservice graag al uw vragen.

Gelieve ons, indien u een zakelijke klant bent, onmiddellijk na ontvangst van de bevestiging van uw bestelling het BTW-identificatienummer van uw onderneming per e-mail aan service@home24.be te sturen, zodat wij overeenkomstig § 6a lid 1 zin 1 nr. 4 van de BTW-wet (Duitse Umsatzsteuergesetz) hierover op het tijdstip van levering kunnen beschikken en wij het voldoen aan de voorwaarden voor een belastingvrije levering kunnen controleren.

1. Geldigheidsgebied; Termijn

1.1 De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AVV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op home24.be. De AVV, die in tegenspraak zijn met of afwijken van de volgende bepalingen zijn niet van toepassing. Deze AVV zijn niet van toepassing op aankopen van goederen te koop aangeboden door home24 op andere online markten.

1.2 Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AVV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AVV.

1.3 Wanneer werkdagen worden aangegeven als termijn, omvatten deze alle dagen van de week met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

2. Inschrijving op www.home24.be

2.1 U kunt een klantenaccount aanmaken op home24.be. Bij het aanmaken van een klantenaccount op home24.be wordt u gevraagd u te registreren en uw persoonlijke gegevens te verstrekken. 

2.2 Bij inschrijving bent u verantwoordelijk voor het juiste en volledige karakter van de te verstrekken informatie. U gaat ermee akkoord de toegangsgegevens op vertrouwelijke wijze te behandelen en niet aan onbevoegde derden over te dragen. De bevestiging van de registratie volgt onmiddellijk nadat deze verzonden wordt.

2.3 U bent voor inhouden die u in hiervoor toegankelijke sectoren plaatst zelf verantwoordelijk. Deze mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. U kunt geen aanspraak maken op de opslag of publicatie van uw geplaatste inhouden, zoals bijvoorbeeld productbeoordelingen.

2.4 U dient zich te onthouden van elke storing van de site home24.be of in het algemeen van elk gebruik van gegevens beschikbaar buiten het beoogde gebruik binnen het platform. Manipulaties uitgevoerd met als doel het verkrijgen van onverschuldigde betalingen of enig andere voordeel dat schade toebrengt aan de belangen van home24 of een andere betrokken partij kan, buiten de juridische gevolgen, met name leiden tot het verlies van toegang tot home24. Klanten kunnen genieten van het online aanbod in de mate van de respectieve beschikbaarheid ervan. Het gebruik van de inhoud kan alleen worden gebruikt voor privé, nietcommerciële doeleinden.

2.5 Elke klant wordt maar toegestaan een enkele klantaccount te onderhouden. Wij behouden ons het recht voor meervoudige inschrijvingen te verwijderen, de klanten te waarschuwen die de bepalingen in de punten 2.1 en 2.4 schenden, of de inhoud te verwijderen of bewerken (virtueel huisrecht).

2.6 Een recht op permanente toegang tot de site of de gegevens of andere voorgestelde diensten bestaat niet. home24 garandeert niet dat het platform of alle onderdelen van de diensten voortdurend beschikbaar zijn.

2.7 U kunt ook als gast bestellingen plaatsen voor goederen op home24.be. Helaas is het om logistieke en technische redenen momenteel slechts in beperkte mate mogelijk om als gast bij home24 te kopen.

3. Bestelproces; corrigeermogelijkheden; opslagmogelijkheid en inzage in de tekst van de overeenkomst

3.1 We hebben het technische proces van de bestelling op een zeer eenvoudige manier bewerkstelligd. U kiest uit de aanbiedingen op home24.be een artikel en bepaalt het gewenste aantal voor elk artikel dat u wenst te bestellen. U bereidt de bestelling van het geselecteerde artikel voor door op de knop “In de winkelwagen” te klikken. Met de knop 'Naar de shop', keert u terug naar de catalogus en kan u andere artikelen selecteren en toevoegen aan uw winkelwagentje. Om over te gaan tot bestelling, klikt u op de knop “Naar winkelwagen”.

3.2 In de winkelwagen kunt u opnieuw het aantal geselecteerde artikelen controleren, aanpassen of bepaalde artikelen verwijderen.

Klik op "Naar kassa" om toegang te krijgen tot uw bestaande klantaccount, om u met uw persoonlijke gegevens te registreren voor een klantaccount, of om met uw persoonlijke gegevens door te gaan met bestellen als gast. U (I) heeft dan de mogelijkheid een ander afleveradres aan te geven, (II) wordt verzocht deze AVV en het geldende privacy statement te accepteren, (III) kunt één van de aangeboden betalingsmogelijkheden kiezen en (IV) kunt voorafgaand aan het verzenden van de bestelling uw gegevens controleren en eventueel corrigeren. Deze bijna voltooide bestelling kunt u met behulp van uw browser al opslaan of afdrukken. De bestelling is pas volledig voltooid en bindend na bevestiging door op de knop "Nu kopen" te klikken.

3.3 U kunt de tekst van deze AVV raadplegen op de website www.home24.be onder "Algemene voorwaarden". U kan dit document ook afdrukken en opslaan met behulp van de gebruikelijke functie van uw browsertype en ze opslaan in PDF-formaat

3.4 De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen maar kan later niet afzonderlijk opgeroepen worden. De tekst kan wel voor het verzenden door u opgeslagen of afgedrukt worden. U kunt bovendien de gegevens van uw bestelling eenvoudig archiveren, door ofwel (I) de AVV te downloaden en de op de laatste pagina van het bestelproces in de online winkel samengevatte gegevens met behulp van browserfuncties op te slaan of (II) de automatische bevestiging van de bestelling evenals de automatische bevestiging van de overeenkomst af te wachten die wij u bijkomend per e-mail na de voltooiing van uw bestelling naar het door u opgegeven e-mailadres sturen. Deze e-mails bevatten nogmaals de gegevens van uw bestelling en kunnen gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen in uw e-mailprogramma.

3.5 Uw bestelgegevens worden door ons opgeslagen, maar zijn om veiligheidsredenen niet direct voor u toegankelijk. Als u uw bestelling via met een klantaccount heeft geplaatst, bieden wij u een met een wachtwoord beveiligde toegang tot uw bestelgegevens ("Mijn account"). Die bereikt u via de knop “Aanmelden”. Hier kunt u de gegevens over uw eerdere bestellingen bekijken en beheren en uw adres, eventuele andere gegevens en uw eventuele abonnement op de nieuwsbrief aanpassen en opslaan.

3.6 Als u uw bestelling als gast heeft geplaatst, kunt u via een link in de bestelbevestiging de details van uw bestelling bekijken. De bestelbevestiging sturen wij naar het e-mailadres dat u tijdens de bestelprocedure heeft opgegeven.

4. Betalingen ; vervaltermijn

4.1 In beginsel zijn de Prepayment betalingsmodaliteiten zoals kredietkaarten, Bancontact en PayPal ter uwer beschikking. home24 behoudt echter het recht om bij elke bestelling, sommige betalingsmethodes niet aan te bieden of te verwijzen naar een andere betalingsmethode. Er is geen recht op een bepaalde betaalmethode.

4.2 Bij het kiezen van de betalingsmethode Prepayment, bent u de aankoopprijs alsmede verzendkosten onmiddellijk verschuldigd. De transactiegegevens worden u overgemaakt bij ontvangst van uw bestelling. De leveringstermijnen lopen vanaf ontvangst van betaling. Bij de betalingsmethode Prepayment, kan de beschikbaarheid van het geselecteerde artikel wijzigen afhankelijk van het moment van betaling.

4.3 In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd.

4.4 Als u voor een betaling via PayPal of PayPal Express kiest, betaalt u het factuurbedrag door de online leverancier PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., 5e verdieping, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). U dient ingeschreven te zijn bij PayPal of u vooraf te registreren. Tijdens het bestellingproces wordt u omgeleid naar de website van PayPal en kan u zich identificeren door de toegangsgegevens in te voeren en de betalingsopdracht te bevestigen. De aankoopprijs alsmede verzendkosten bent u onmiddellijk verschuldigd. Met PayPal-Express vergemakkelijken we u het leven nog meer. Na de keuze van betalingsmethode, dient u uw gegevens niet meer in te voeren, omdat de adresgegevens ingegeven zijn bij PayPal, en u voor de betalingstransactie kan bevestigen dat de gegevens gebruikt zullen worden en aan ons worden overgemaakt.

4.5 Houd er alstublieft rekening mee dat wij alleen betalingen van rekeningen de Europese Unie (EU) accepteren. In geen enkel geval dragen wij de kosten van een geldtransactie.

4.6 home24 behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen (thans per e-mail).

5. Taal; Sluiten overeenkomst

5.1 Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op home24, worden uitsluitend gesloten in het Frans en in het Nederlands.

5.2 De presentatie van de producten op onze online shop vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de " Koop" knop te klikken, brengt u een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.

5.3 De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door u opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.

5.4 Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door u bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding kan op verschillende manieren gebeuren: De bestelling van de klant (i) wordt aanvaard door een afzonderlijke verklaring per e-mail, (ii) de klant wordt uitgenodigd te betalen bij de betalingsmethode Prepayment of (iii) de klant aanvaardt het aanbod en betaalt via PayPal. Wanneer de klant kiest voor betaling per creditcard, wordt de overeenkomst gesloten bij de levering van de goederen.

5.5 De klant is gedurende 5 werkdagen gebonden aan zijn bestelling in kwestie.

6. Prijs; verzendkosten; Aanvullende diensten

6.1 De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W. van toepassing in België, evenals de bijkomende kosten, maar niet de verzendkosten. De verzendkosten worden vermeld of toegelicht bij de prijsspecificatie in onze online shop. De verzendkosten worden voor elke bestelling afzonderlijk in rekening gebracht en zijn gebaseerd op de verzendmethode en de aankoopwaarde van de bestelling vóór aftrek van eventuele vouchers of kortingscodes.

6.2 Onze leveringen worden in beginsel uitgevoerd tijdens werkdagen tussen 7 en 18 uur.

6.3 Aanvullende betaalbare diensten (zoals bijv. levering op zaterdag, late leveringen tussen 18 en 20 uur en de levering binnen het tijdsvenster van voormiddag/namiddag) zijn voor bepaalde artikelen mogelijk (enkel bij levering door een gespecialiseerde transportfirma) en kunnen optioneel tegen betaling geboekt worden door een telefonische aanvraag.

7. Beschikbaarheid; Voorraadrisico; Opheffing leveringsverplichting; Verlening leveringstermijnen; Vertraging; Leveringsgebied

7.1 Veel van de op home24 aangeboden producten hebben wij op voorraad. De voorraad is door de grote verscheidenheid van de producten beperkt tot normale huishoudelijke hoeveelheden voor consumenten. Mocht uw bedrijf een grote bestelling wensen te plaatsen, neem dan alstublieft vooraf contact op met onze klantendienst en vraag naar de beschikbaarheid.

7.2 Wij staan niet in voor het voorraadrisico, evenmin bij een verkoopovereenkomst van soortgoederen. Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de levering van de goederen in voorraad en besteld bij onze leveranciers.

7.3 home24 behoudt zich de mogelijkheid voor zich terug te trekken uit de overeenkomst wanneer, zelfs met een samengaande aanvullingsovereenkomst, home24 zelf niet correct en op tijd bevoorraad is en dus niet verantwoordelijk is voor de ontbrekende beschikbaarheid, u zonder vertraging op de hoogte werd gebracht en het voorraadrisico niet werd gedragen. In geval dat de goederen niet beschikbaarheid zijn, wordt een eventuele vooruitbetaling onverwijld terugbetaald.

7.4 Leveringstermijnen worden redelijkerwijs verlengd in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden beschouwd: stakingen, lock-outs, administratieve maatregelen, energie -en grondstoftekorten, knelpunten in het vervoer, operationele problemen te wijten aan bijvoorbeeld vuur, water en mechanische schade of enige andere verstoring, waar we objectief niet verantwoordelijk voor kunnen zijn. Begin en einde van dergelijke omstandigheden worden u onverwijld medegedeeld. Indien de bovengenoemde verstoring meer dan 4 weken na verval van de initiële leveringstermijnen duurt, bent u gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Elke vordering, in het bijzonder het recht op schadevergoeding, is uitgesloten.

7.5 Consumenten dragen het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het verkochte product vanaf de aflevering van het product aan de consument of een door hem bepaalde ontvanger. Dit geldt onafhankelijk daarvan of de verzending verzekerd is of niet. De overdracht of de ontvangst worden niet beïnvloed door de vertraging in de ontvangst door de koper. In andere gevallen draagt de koper het risico van de toevallige teloorgang en de toevallige verslechtering van het product vanaf de aflevering, bij verzendingskoop vanaf de aflevering van het product aan de expediteur of de anders voor de uitvoering van de verzending verantwoordelijke persoon of orgaan.

7.6 Wanneer werd overeengekomen dat de klant naast zijn bestelling bij home24 specificaties opgeeft met betrekking tot de afmetingen, het ontwerp of model en de klant zich niet houdt aan de termijn om dit te doen, kan de daaruit voortvloeiende vertraging niet worden toegeschreven aan home24. home24 behoudt zich het recht om de bestelling niet gespecifieerd binnen de voorziene termijn geheel of gedeeltelijk te annuleren.

7.7 Wegens de langere leveringstermijn, kan de levering plaatsvinden na 30 dagen.

7.8 Wanneer er in de verzendinformatie ‘Levering, voldoende plaats’ staat, worden home24 producten door de leverancier op de door u gewenste plek in de woning neergezet. De voorwaarden voor een dergelijke levering zijn echter, dat de woning met een vrachtwagen bereikbaar moet zijn en dat – bij ‘levering, voldoende plaats’ – het product tot ín de woning (bijv. via ingangen en trappenhuizen) geleverd moet kunnen worden. Controleer hiervoor a.u.b. goed de afmetingen van het product en of uw toegangen ruim genoeg zijn. Wanneer u twijfelt of u kunt voldoen aan deze voorwaarden, neem dan voor het plaatsen van de bestelling - en op het laatst voor de levering - contact op met onze klantenservice. In dat geval zal home24 het artikel op de dichtstbijzijnde toegankelijke plek leveren. Gemonteerde artikelen kunnen bij een levering niet uit elkaar gehaald worden.

7.9 Er wordt uitsluitend geleverd in België.

8. Wettelijk herroepingsrecht voor de consument

De consument heeft binnen de hierna omschreven voorwaarden een herroepingsrecht:

De consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling stelt om redenen voornamelijk vreemd aan zijn professionele of zelfstandige activiteit:

Informatie over de herroeping

Herroepingsrecht

U hebt het recht de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen.

De herroepingstermijn telt 14 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen.

Om u herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons te informeren (home24 SE, - Kundenservice -, Otto-Ostrowski-Str. 3, 10249 Berlijn, Duitsland; Tel. 02 792 09 09; Email: service@home24.be) met een eenduidige verklaring, (bijv. een schrijven per post, fax of e-mail) wat betreft uw intentie onderhavige overeenkomst te herroepen. Hiertoe kan u het herroepingsformulier gebruiken dat u hier vindt. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het de verklaring te verzenden voor verval van vermelde termijn.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Voor de terugbetaling gebruiken we de dezelfde wijze van betaling als voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geen geval factureren wij bijkomende kosten voor deze terugbetaling. We kunnen dit weigeren tot ontvangst van de goederen of tot ontvangst van verzendbewijs ervan, afhankelijk van welke van de twee data eerder is.

U dient ons de goederen onverwijld of uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over de verklaring van herroeping terug te zenden (home24 SE, Parcel Return Logistics, Borsigstraße 1, 30916 Isernhagen, Duitsland). De termijn wordt nageleefd wanneer u de goederen terugzendt voor verstrijken van de termijn van 14 dagen.

Wij nemen de verzendkosten van de goederen ten laste. Uw aansprakelijk komt maar in het gedrang wat betreft de waardevermindering van de goederen ten gevolge van manipulaties, andere dan die noodzakelijk zijn voor de aard en de goede werking van deze goederen.

Uitsluiting of voortijdig verlies van het herroepingsrecht

Het recht is niet van toepassing op bevoorradingsovereenkomsten van goederen die geproduceerd dienen te worden volgens de specificaties van de klant of duidelijk dienen te worden aangepast aan uw persoonlijke noden.

9. Recht op vrijwillige terugkeer tot 30 dagen na ontvangt van de goederen

9.1 Voor elke aankoop bij home24 kennen we, naast het wettelijk herroepingsrecht, een recht op vrijwillige terugkeer toe van 30 dagen na ontvangst van de goederen. Met dit herroepingsrecht, kan u na het verstrijken van de termijn van 14 dagen (zie Herroepingsrecht) de overeenkomst opzeggen door ons uw schriftelijk verzoek tot terugkeer te richten (bijv. per brief, fax, e-mail) binnen 30 dagen na ontvangst (begin van de termijn is de dag na ontvangst van de goederen) naar het adres vermeld punt 9.1. Voorwaarde voor de uitoefening van dit recht op vrijwillige terugkeer is dat de goederen enkel werden uitgepakt voor visualisatie en dat deze volledig in de oorspronkelijke staat, zonder schade, in de originele verpakking wordt teruggestuurd. Wij nemen de retourkosten van de goederen ten laste. Het vrijwillige teruggaverecht bestaat niet voor de aankoop van cadeaubonnen.

Gelieve uw verzoek tot terugkeer te richten naar:

home24 SE
- Kundenservice –
Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlijn
Duitsland
Fax: +49 (0)30 - 60 98 80 06 3
Email: service@home24.be

Na goedkeuring van onzentwege, gelieve de koopwaar te versturen naar :

home24 SE
- Parcel Return Logistics -
Borsigstraße 1
30916 Isernhagen
Duitsland

9.2 De terugbetaling vindt plaats, wanneer u geen andere bankrekening opgeeft, op de rekening initieel gebruikt voor de betaling.

9.3 Het recht op wettelijke herroeping (zie punt 7) wordt niet beïnvloed door de regels van het recht op vrijwillige terugkeer en blijft onafhankelijk. Tot het verstrijken van de termijn voor het herroepingsrecht, zijn uitsluitend de vermelde wettelijke regels van toepassing. Het recht op vrijwillige terugkeer beperkt evenmin de garantierechten, die onafhankelijk blijven. home24 behoudt zich het recht voor het recht op vrijwillige terugkeer te beperken voor speciale acties binnen de respectieve deelnamevoorwaarden.

10. Eigendomsvoorbehoud; Wederverkoop

10.1 De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan home24 tot integrale betaling van de verkoopprijs.

10.2 Bij commerciële handelstransacties is bovendien het volgende van toepassing: de goederen mogen door de koper alleen in het kader van de normale bedrijfsvoering worden verkocht. Wij behouden ons het recht voor de voornoemde toestemming tot wederverkoop van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te herroepen, alsmede ons uit het contract terug te trekken in geval van betalingsverzuim en de teruggave van de goederen te eisen.

Vorderingen uit de doorverkoop van goederen onder eigendomsvoorbehoud zijn ten gunste van home24 af te staan ter waarborging van onze aanspraken. U dient ons zo spoedig mogelijk te informeren in geval van inbeslagname van goederen onder eigendomsvoorbehoud. Wij zijn verplicht de ons toekomende zekerheden op uw verzoek vrij te geven, voor zover de waarde van onze zekerheden de te waarborgen vordering meer dan 10% overschrijdt.

11. Kortingscodes

11.1 home24 biedt kortingscodes aan. Dat zijn codes die u niet kunt kopen maar in het kader van reclamecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur verdeeld worden.

11.2 Kortingscodes zijn enkel in de aangegeven periode geldig en slechts één keer bij een bestelling bij home24 in te wisselen. Bepaalde merken of producten kunnen van de actie uitgesloten zijn. Kortingscodes kunnen niet worden gecrediteerd voor verzendkosten en/of montagekosten.

11.3 De waarde van de goederen dient minimum overeen te stemmen met de waarde van de kortingscodes. Om administratieve redenen is het niet mogelijk het resterend saldo terug te betalen.

11.4 U kan de kortingscode verzilveren – enkel vóór de voltooiing van de bestelling – door de code van de bon in te geven via de knop in het winkelmandje. Een latere compensatie is niet mogelijk. Het tegoed van de kortingscode kan niet worden terugbetaald of vergoed.

11.5 De kortingscode kan niet worden overgedragen aan derden. Meerdere codes kunnen niet worden gecombineerd. Kortingscodes kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van cadeaubonnen (zie clausule 12).

11.6 Indien het bedrag van de code niet volstaat voor de bestelling, kan het verschil worden vereffen via de verschillende aangeboden betalingsmethoden.

11.7 De kortingscode wordt niet terugbetaald wanneer de goederen volledig of gedeeltelijk worden teruggekeerd, gezien de kortingscodecode werd toebedeeld als onderdeel van een reclameactie en geen enkele tegenprestatie werd geleverd.

11.8 De aanduidingen inzake de respectieve verkoopvoorwaarden en gebruik van de kortingscode bevinden zich op de codes zelf.

12. Cadeaubonnen

12.1 Cadeaubonnen (vouchers voor meervoudig gebruik die u kunt kopen) kunnen op home24.be worden ingewisseld voor alle productenen de verzendkosten. In andere home24-domeinen (behalve home24.ch, zie 12.9) zijn de bonnen alleen geldig voor home24-producten (producten met het label "Verkoop en verzending door home24 SE"). Een cadeaubon is niet geldig voor Marketplace-producten. Een cadeaubon kan ook worden ingewisseld in deelnemende fysieke winkels van Butlers in Duitsland en Oostenrijk. Een cadeaubon kan niet worden gebruikt voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

12.2 Het saldo van een cadeaubon kan niet contant worden uitbetaald en levert ook geen rente op. Het saldo kan niet worden opgeladen. De cadeaubon is een voucher voor meervoudig gebruik (of Wertgutschein in Zwitserland). De bon is niet onderworpen aan btw. Er ontstaat alleen btw als de bon wordt ingewisseld als volledige of gedeeltelijke tegenprestatie voor een dienst of levering van goederen.

12.3 De cadeaubon die gekocht is via een home24-webshop, inclusief het nummer van de cadeaubon, wordt na ontvangst van de betaling per e-mail verstuurd als PDF-bestand.

12.4 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

12.5 Als het saldo van een cadeaubon niet voldoende is voor de bestelling, kan het verschil worden bijbetaald met behulp van de aangeboden betaalmethoden. Gedeeltelijke inwisseling van een cadeaubon is mogelijk, het resterende saldo blijft op de cadeaubon staan.

12.6 De cadeaubon is overdraagbaar en drie jaar geldig vanaf de datum van uitgifte (uitzonderingen gelden voor cadeaubonnen die in Zwitserland of op home24.ch zijn gekocht, zie 12.9). Het dupliceren, bewerken of manipuleren van cadeaubonnen is niet toegestaan. Indien na de aankoop van een cadeaubon die via een home24-webshop is aangeschaft (en voordat de bon wordt ingewisseld) gebruik wordt gemaakt van het wettelijke herroepingsrecht, wordt de aankoopprijs van de cadeaubon terugbetaald via de betaalmethode die tijdens het bestelproces is gebruikt. Er is geen vrijwillig recht van teruggave.

12.7 Als het wettelijke herroepingsrecht wordt uitgeoefend op goederen die zijn betaald met de cadeaubon, de goederen worden geannuleerd of geretourneerd, en home24 de goederen heeft terugontvangen, wordt het met de cadeaubon betaalde bedrag terugbetaald in de vorm van een of meerdere nieuwe cadeaubonnen. Voor een bestelling die gedeeltelijk is betaald met een cadeaubon, zullen één of meerdere cadeaubonnen worden aangemaakt in verhouding tot de waarde van de geretourneerde goederen en de waarde van de gebruikte cadeaubon. Deze bonnen worden per e-mail verstuurd als PDF-bestand. Het resterende bedrag wordt terugbetaald via de andere betaalmethode die tijdens het bestelproces is gebruikt. De cadeaubon die voor de oorspronkelijke bestelling werd gebruikt, wordt niet opnieuw opgeladen.

12.8 home24 aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval van verlies van de cadeaubon. Ook accepteert home24 geen aansprakelijkheid voor typefouten in het e-mailadres van de ontvanger van de cadeaubon. Een onjuist e-mailadres kan achteraf niet worden gewijzigd, tenzij het nummer van de cadeaubon nog niet is gebruikt. In dit geval kan de cadeaubon worden geblokkeerd via de klantenservice van home24.

12.9 Cadeaubonnen die zijn gekocht in fysieke winkels in Zwitserland of via home24.ch, kunnen alleen worden ingewisseld voor de aankoop van producten met het label "Verkoop en verzending door home24 SE" op home24.ch en in deelnemende winkels van Butlers in Zwitserland. Deze cadeaubonnen zijn vijf jaar geldig vanaf de datum van uitgifte.

13. Garantie

Voor materiële en/ of rechtsgebreken is home24 verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen.

14. Toepasselijk recht

14.1 Voor alle transacties en andere rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken.

14.2 In zaken met handelaren en rechtspersonen van publiek recht, is het forum voor alle geschillen met home24 over de huidige algemene verkoopvoorwaarden en de overeenkomsten gesloten in het kader ervan, met inbegrip van vorderingen over inwisseling en bonnen, de locatie van home24 (momenteel: Berlijn). In dit geval hebben we ook het recht om juridische stappen te ondernemen op de locatie van de klant.

15. Geschillenbeslechting voor consumenten en meer informatie

15.1 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u kunt vinden ophttp://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

15.2 Via het rangschikkings- of aanbevelingssysteem - d.w.z. de volgorde waarin items worden weergegeven bij een zoekopdracht, in een categorie of in aanbevelingen (bijv. "Vergelijkbare producten" op de productdetailpagina) op de home24-domeinen - laten we u items zien waarvan we denken dat u ze leuk vindt om hierdoor uw zoekopdracht te vergemakkelijken. Hiervoor gebruiken we verschillende parameters om de meest geschikte aanbevelingen te doen. Deze parameters zijn onder andere het land, de artikelinformatie, de selectie van filters en sortering, bijvoorbeeld ook de gewenste levertijd of stijl van de artikelen, de populariteit van artikelen evenals voorkeuren, aankopen en zoekactiviteiten. De parameters die de weergave van producten op de cataloguspagina aanzienlijk beïnvloeden zijn populariteit, interacties met het product in het verleden (klikken en bestellen), huidige verkoopcampagnes en de prijs.

15.3 We hebben een meldings- en klachtenprocedure opgezet voor de beoordeling van mogelijk illegale inhoud. Als u het niet eens bent met onze beslissing, heeft u verschillende rechtsmiddelen tot uw beschikking.

16. Vrijwaringclausule

Als één of meer bepalingen van deze overeenkomst of delen ervan ongeldig of onvolledig zouden zijn, zal de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet worden aangetast. Het respectievelijk wettelijk statuut treedt in de plaats van de vervallen of ontbrekende bepaling.

Uw
home24 SE

Otto-Ostrowski-Str. 3
10249 Berlijn
Duitsland
Raad van bestuur: Marc Appelhoff (voorzitter), Philipp Steinhäuser
Voorzitter van de raad van commissarissen: Matthias Ley
Ingeschreven bij Amtsgericht Charlottenburg (Berlijn), HRB 196337 B
USt-ID: BE0536349820

Geactualiseerd: Februari 2024home24

 • Over ons
 • Onze service
 • Jobs
 • home24 corporate
 • Duurzaamheid
 • home24-app
 • Kortingscodes
 • Pers
 • Nieuwsbrief
 • Cookiebeleid
 • Bedrijfsinformatie
 • Algemene voorwaarden
 • Privacy statement
 • Cadeaubonnen
 • Een juridisch probleem melden

Betaalmethoden

 • PayPal icon
 • VISA icon
 • Mastercard icon
 • Overschrijving icon (Virement)
 • Maestro icon
 • Apple Pay icon

Wij versturen met

 • DHL icon
 • dpd icon
 • Post NL icon

Klanten beoordelen home24 met 4,3 van de 5 sterren

gebasseerd op 2,679 reviews.


Alle prijzen zijn in euro's (€), inclusief BTW, maar exlusief verzendkosten.
Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA. Het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.